W dniu 16 listopada 2017 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Mechaniki PAN.
 
W trakcie Zebrania referaty wygłosili:
- prof. Jerzy Podgórski - Sprawozdanie z Konferencji 22nd CMM 2017
- prof. Krzysztof Wiśniewski - Stan przygotowań do SOLMECH 2018
- prof. Zbigniew Kowalewski, prof. Jerzy Rojek, prof. Błażej Skoczeń - Zamierzenia dotyczące 4th Polish Congress on Mechanics PCM 2019 – 23rd CMM 2019
- prof. Błażej Skoczeń - Ocena parametryczna i kategoryzacja jednostek naukowych AD 2017
W dniu 23 czerwca 2017 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
 
W drugiej części zebrania odbyła się dyskusja dotycząca Kandydatur zgłoszonych do Nagrody Komitetu Mechaniki PAN im. prof. Michała Życzkowskiego. W wyniku głosowania podjęto decyzję o nieprzyznaniu Nagrody Komitetu Mechaniki PAN za rok 2016.
W dniu 16 lutego 2017 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
 
W drugiej części zebrania, odbyły się wybory przedstawicieli Polski do organów International Centre for Mechanical Sciences (CISM) w Udine.

Podkategorie