W dniu 17 maja 2018 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
W pierwszej, otwartej części zebrania prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący KRASP wygłosił wykład "Ustawa 2.0 – spojrzenie Rektora Wyższej Uczelni".
 
W drugiej części zebrania Komitet przyznał nagrody naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
•nagroda I stopnia: dr hab. inż. Przemysław PERLIKOWSKI, Politechnika Łódźka,
•nagroda II stopnia: dr inż. Dariusz JARZĄBEK, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
•nagroda III stopnia: dr inż. Krzysztof Kamil ŻUR, Politechnika Białostocka.
W dniu 16 listopada 2017 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Mechaniki PAN.
 
W trakcie Zebrania referaty wygłosili:
- prof. Jerzy Podgórski - Sprawozdanie z Konferencji 22nd CMM 2017
- prof. Krzysztof Wiśniewski - Stan przygotowań do SOLMECH 2018
- prof. Zbigniew Kowalewski, prof. Jerzy Rojek, prof. Błażej Skoczeń - Zamierzenia dotyczące 4th Polish Congress on Mechanics PCM 2019 – 23rd CMM 2019
- prof. Błażej Skoczeń - Ocena parametryczna i kategoryzacja jednostek naukowych AD 2017
W dniu 23 czerwca 2017 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
 
W drugiej części zebrania odbyła się dyskusja dotycząca Kandydatur zgłoszonych do Nagrody Komitetu Mechaniki PAN im. prof. Michała Życzkowskiego. W wyniku głosowania podjęto decyzję o nieprzyznaniu Nagrody Komitetu Mechaniki PAN za rok 2016.
W dniu 16 lutego 2017 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.
 
 
W drugiej części zebrania, odbyły się wybory przedstawicieli Polski do organów International Centre for Mechanical Sciences (CISM) w Udine.

W dniu 13 października 2016 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.


W pierwszej, otwartej części zebrania laureaci I i III Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN otrzymali dyplomy okolicznościowe i wygłosili referaty dotyczące nagrodzonych prac:
* Dr hab. inż. Magdalena Rucka (Politechnika Gdańska): Wybrane zagadnienia nieniszczącej diagnostyki konstrukcji,
* Dr inż. Piotr Grześ (Politechnika Białostocka): Numeryczne modelowanie procesu nagrzewania tarciowego w układzie tribologicznym nakładka - tarcza z wykorzystaniem metody elementów skończonych.


W drugiej części zebrania, odbyło się opiniowanie kandydatów na Członków Korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

Podkategorie